THẢM LÔNG XÙ PT - 02

THẢM LÔNG XÙ PT - 02

THẢM LÔNG XÙ PT - 02

0945 368 615
Hotline

    THẢM LÔNG XÙ PT - 02

    Hổ trợ đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Chất liệu: pp/cấu trúc sợi mặt cắt
Kích thước: 3.66mm x 25mm x 7.5mm
Bảo hành: 2 năm

Thông tin sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm

    THẢM LÔNG XÙ PT - 02

    Hổ trợ đặt hàng

Khách hàng tin dùng

Sàn Gỗ Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Danacomex Sàn Gỗ Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Danacomex Sàn Gỗ Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Danacomex Sàn Gỗ Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Danacomex Sàn Gỗ Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Danacomex Sàn Gỗ Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Danacomex